Biografia

 

Michał MULAWA

 

Urodził się 14 października 1980 roku w Tarnogrodzie.

Żonaty z Martą. Szczęśliwy tata 9 - letniego Wiktora i 6 - letniej Alicji.

 

 

EDUKACJA


2007 - 2012 - ukończył kursy i szkolenia w zakresie programowania i pozyskiwania funduszy zewnętrznych m.in. z Uni Europejskiej, OBWE, Europejskiego Obszaru Gospodarczego,  mechanizmów szwajcarskich oraz funduszy tzw. ambasadorskich (m.in. szkolenia w USA).

 

2009 r. – ukończył Podyplomowe Studia w zakresie Psychologii Komunikacji Społecznej na Wydziale Psychologii Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie.


W 2004 r. uzyskał tytuł mgr politologii na specjalności samorząd terytorialny i polityka lokalna na Wydziale Politologii UMCS.

 

 

PRACA ZAWODOWA


Kierownik Działu Komunikacji Korporacyjnej Grupy Azoty Zakłady Azotowe "PUŁAWY"

 

Rzecznik Prasowy Miasta Kraśnik

 

Ekspert w dziedzinie programowania i pozyskiwania funduszy europejskich. Pełni funkcję Pełnomocnika ds. pozyskiwania funduszy zewnętrznych Burmistrza Miasta Kraśnik.

 

Fundator oraz Prezes Fundacji Rozwoju Polski Wschodniej.

 

Jest współpracownikiem Działu Koordynacji Programów Europejskich Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II, prowadził również konwersatorium ze studentami III roku prawa w zakresie pozyskiwania funduszy europejskich. Autor wniosków aplikacyjnych, a także publikacji i artykułów naukowych dotyczących m.in. przedsiębiorczości akademickiej.

 

W 2008r. pełnił funkcję Koordynatora Projektu Systemowego współfinansowanego ze środków UE w Regionalnym Ośrodku Polityki Społecznej w Lublinie.

 

Po wyborach samorządowych w 2006 r. został najmłodszym Dyrektorem Kancelarii Marszałka w Polsce.

 

W 2006r. powołany na Doradcę Ministra Pracy i Polityki Społecznej Krzysztofa Michałkiewicza. W tym samym roku wraca do Lublina i obejmuje funkcję Doradcy ds. polityki społecznej Wojewody Lubelskiego Wojciecha Żukowskiego.

 

W latach 2005 – 2006 odbył staż absolwencki w Biurze Komunikacji Społecznej Kancelarii Prezydenta Miasta Lublin.

 

 

DZIAŁALNOŚC  SPOŁECZNA


W 2009 roku wybrany na Wiceprezesa Oddziału Lubelskiego Stowarzyszenia na rzecz Pomocy Chorym na Przewlekłą Białaczkę Szpikową.

 

W 2009r. został wybrany do Zarządu Krajowego Stowarzyszenia Młodzi Konserwatyści.

 

W 2008r. powołany przez Krajową Radę Radiofonii i Telewizji do Rady Programowej Telewizji Lublin.

 

Od 2007r. – Członek Rady Społecznej Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego im. Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Lublinie.

 

Od 2007 pełni funkcję Prezesa Zarządu Europejskiego Centrum Integracji i Współpracy Samorządowej „DOM EUROPY”.

 

 

DZIAŁALNOŚC POLITYCZNA


Od 2015 roku zasiada w Sejmiku Województwa Lubelskiego

 

Członek Prezydium oraz Skarbnik Zarządu Okręgowego PiS w Lublinie.

 

Od 2009 roku zasiada w Zarządzie Miejskim i Przewodniczy PiS w Dzielnicy CZUBY.

 

W 2006r. pełnił funkcję Szefa Sztabu PiS w wyborach samorządowych w woj. lubelskim.

 

Od 2006 r. asystent i współpracownik Poseł na Sejm RP – Elżbiety Kruk.

 

W latach 2005 – 2010 kierował działalnością Forum Młodych PiS w województwie lubelskim.

 

W 2005 roku wstąpił w szeregi partii Prawo i Sprawiedliwość.