Poznaj Michała

 

Mam 38 lat i jestem szczęśliwym mężem Marty i tatą Wiktorka i ukochanej Alicji.

 

Moja rodzina jest dla mnie najważniejsza. Inspiruje mnie do działania i daje siłę potrzebną do realizacji zamierzonych celów. Bez wsparcia najbliższych nigdy nie zdecydowałbym się na udział w wyborach.

 

W Lublinie ukończyłem Wydział Politologii UMCS, a także podyplomowe studia w zakresie Psychologii Komunikacji Społecznej.

Rozpocząłem swoją karierę zawodową w Kancelarii Prezydenta Miasta, gdzie zdobywałem pierwsze doświadczenia i praktyczną wiedzę dotyczącą funkcjonowania samorządu terytorialnego.

 

W 2006r. zostałem powołany na Doradcę Ministra Pracy i Polityki Społecznej Krzysztofa Michałkiewicza, jednak w tym samym roku wróciłem z Warszawy i zostałem Doradcą ds. polityki społecznej ówczesnego Wojewody Lubelskiego Wojciecha Żukowskiego.

 

W trakcie pracy w administracji rządowej poznałem z innej strony funkcjonowanie samorządu i uważam, że każdy samorządowiec powinien przez pewien czas pracować w jednostkach administracji rządowej.

 

Po tych doświadczeniach, mając 26 lat, zostałem najmłodszym Dyrektorem Kancelarii Marszałka Województwa w Polsce. Znam problematykę samorządową zarówno w aspekcie teoretycznym, z racji wykształcenia, jak i  praktycznym, z racji pracy na różnych jego szczeblach.

 

W 2008 roku stworzyłem Fundację Rozwoju Polski Wschodniej  z misją przyspieszenia tempa rozwoju społeczno-gospodarczego Polski Wschodniej w zgodzie z zasadą zrównoważonego rozwoju. Fundacja zajmuje sie m.in. pozyskiwaniem funduszy zewnętrznych dla samorządów, przedsiębiorców i organizacji pozarządowych. Swoje doświadczenie zdobywałem m.in.  w Dziale Koordynacji Programów Europejskich Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II,  gdzie przygotowywałem i realizowałem projekty. Prowadziłem również konwersatorium ze studentami prawa w zakresie pozyskiwania funduszy europejskich. Jestem również autorem i współautorem publikacji i artykułów naukowych dotyczących m.in. przedsiębiorczości akademickiej.

 

Dumny jestem z tego, że mogę współpracować z Katolickim Uniwersytetem Lubelskim, którego mottem są słowa najwspanialszego Polaka – Jana Pawła II - „Uniwersytecie! Służ prawdzie!”.

 

Poznałem tutaj wielu wspaniałych ludzi z ks. prof. dr hab. Tadeuszem Guzem na czele. Rozmowy z nimi pomagają mi często odpowiadać sobie na trudne pytania dotyczące życia, rodziny, funkcjonowania w życiu publicznym.

 

Od listopada 2015 roku pełnię funkcję radnego województwa lubelskiego oraz rzecznika prasowego Klubu Prawa i Sprawiedliwości. Pracuję w Komisji Rozwoju Regionalnego, Budżetu i Finansów, a także Komisji Rewizyjnej oraz w Radzie Działalności Pożytku Publicznego Województwa Lubelskiego. W trakcie kadencji przygotowałem kilkadziesiąt interpelacji i zapytań radnego, a także wniosków budżetowych oraz podjąłem szereg interwencji na wniosek mieszkańców oraz samorządowców i instytucji z terenu województwa lubelskiego.

 

W wyborach 2014 roku otrzymałem zaufanie 5966 mieszkańców ziemii biłgorajskie i zamojskiej. Pracuję

 

Pamięć o ludziach, dzięki którym mogę żyć w wolnej Polsce jest dla mnie ważnym elementem budowania wspólnoty narodowej.  Zgadzam się ze słowami Marszałka Józefa Piłsudskiego, iż Naród, który nie szanuje swej przeszłości, nie zasługuje na szacunek teraźniejszości i nie ma prawa do przyszłości.

 

Jestem pasjonatem polskiego podziemia niepodległościowego i powstania warszawskiego, a także wielkim zwolennikiem utworzenia nowoczesnego muzeum multimedialnego ukazującego młodym ludziom prawdę o tamtych czasach.


Każdą wolną chwilę staram się spędzać z rodziną, a gdy mam więcej czasu (co się ostatnio rzadko zdarza) uprawiam sport i odwiedzam ukochane Roztocze.